KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot

YLEISET PALVELUEHDOT

Nämä käyttöehdot soveltuvat Koskin Import Oy:n verkkopalveluihin.

Koskin Import Oy tarjoaa sivujaan kaupankäynnin markkinapaikkana, eikä näin ollen osallistu millään lailla kaupantekoon, ilman erillistä sopimusta.

Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Koskin Import Oy:n verkkopalvelua käyttävän on hyväksyttävä nämä käyttöehdot päästäkseen rekisteröitymään ja käyttämään kauppasivupalvelua. Käyttämällä kauppasivupalvelua käyttäjä on edeltävästi hyväksynyt nämä käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa niiden mukaisesti. Näin ollen Koskin Import Oy:n ja käyttäjän välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus.

Käyttäjän määritelmä

Käyttäjänä voi toimia yksityishenkilö tai yrityksen laillinen edustaja. Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröinnin yhteydessä. Väärien käyttäjätietojen antaminen on kielletty.

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä jaeta Koskin Import Oy:n toimesta kolmansille osapuolille markkinoinnin, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käyttäjän luvalla voidaan jakaa yhteystiedot sitä tarvitsevalle. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias.

 

Palvelun sisältö & hinnat

Koskin Import Oy pitää oikeuden muuttaa palvelujen sisältöä osana normaalia toimintaa (sis. hinnat ja hinnoitteluperusteet). Voimassa olevat hinnat ovat nähtävissä palvelun sivuilla. Koskin Import Oy:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen.

Koskin Import Oy ei vastaa nettisivuillaan toisen palveluntarjoajan markkinoimasta palvelusta tai sen sisällöstä miltään osin.

Koskin Import Oy ei vastaa palvelussa käyttäjän toimesta esitettyjen ilmoitustietojen oikeellisuudesta. Koskin Import Oy:llä on oikeus muuttaa tai poistaa ilmoituspalstojen kirjoitusten ja kuvien sisältöä, jos ne ovat hyvän tavan- tai lain vastaisia.

Koskin Import Oy myöntää käyttäjälle palvelusopimuskauden mukaisen (3kk) oikeuden käyttää käyttäjän kauppakohteen markkinointia markkinakanavallaan palvelupaketin maksun suorituksen jälkeen. Koskin Import Oy pitää oikeuden peruuttaa ja kieltää käyttäjältä palvelun käyttäminen, jos käyttäjä on toiminut vastoin näitä palveluehtoja tai muuten toiminut epäasiallisesti tai vastoin lakia.

 

Käyttäjien keskeinen kaupanteko

Koskin Import Oy tarjoaa sivujaan kaupankäynnin markkinapaikkana, eikä näin ollen osallistu millään tavoin kaupantekoon.

Palvelun käyttäjät sopivat erikseen kaupantekoon kohdistuvat ehdot ja niiden toteutumisen vastuu on kaupantekoon osallistuvilla. Näin ollen kaupankäyntiin liittyvät sopimukset ja ostotapahtumat ovat täysin ostajan ja myyjän välisiä. Koskin Import Oy ei vastaa käyttäjien kesken tapahtuneesta myynnistä siinäkään tapauksessa vaikka saakin heidän palvelunkäytöstään palkkiota.

Koskin Import Oy kaupanteon kolmantena osapuolena

Mikäli käyttäjä on ostanut oheispalveluna erillisen kaupantekoon kohdistuvan palvelun Koskin Import Oy:ltä (ostopalvelu) ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet tästä erillisen sopimuksen sen omine palveluehtoineen. Voidaan tällöin katsoa, että Koskin Import Oy:stä tulee tällöin kaupankäynnin kolmas osapuoli.

Tietoturva

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta ja palveluntarjoaja järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla tavoitteena estää asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.